สหกรณ์ ๙ พัฒนา จำกัด

สหกรณ์ ๙ พัฒนา จำกัด

จองเครื่องคอมพิวเตอร์ Desktop ยี่ห้อ Dell (มือสอง)

** เงื่อนไขการจองเครื่องฯ ดังนี้
1.ให้สิทธิ์เจ้าของเครื่องฯที่ใช้งานอยู่ จองและชำระเงินเต็มจำนวน
ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2561 (1เครื่อง)
2.ให้สิทธิ์ทุกท่าน จองและชำระเงินเต็มจำนวน
ภายในวันที่ 30 พ.ย.2561 (1เครื่อง)
3.ให้สิทธิ์ทุกท่านและบุคคลภายนอก จองและชำระเงินเต็มจำนวน
ภายในวันที่ 15 ธ.ค. 2561 (ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง)

** ส่งมอบเครื่องฯ วันที่ 7 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป

สำหรับระบุเครื่องที่ต้องการตัวอย่างเช่น
- RTS-D000
(ไม่ต้องใส่หากไม่ระบุเครื่อง)